Ik heb besloten het contract met CZ (waar Ohra en Nationale Nederlanden deel van uitmaken) niet meer te tekenen. Ik geef een uitleg hieronder wat de reden daarvan is. Dit doe ik, omdat u als klant geen weet heeft van de gang van zaken. Daarom klaagt u als klant ook niet bij uw verzekeraar. En daarmee worden wij als zorgverleners met de rug tegen de muur aangezet. De klanten klagen niet, de zorg wordt verleend, dus we moeten niet zeuren en tekenen bij het kruisje.

Een kijkje achter de schermen

Als uw zorgverlener sluit ik contracten af met de verzekeraars voor de vergoeding van uw zorg. Deze contracten zijn ieder jaar weer onderwerp van gesprek onder de zorgverleners.  Er zijn namelijk een aantal dingen aan de hand.

  1. Je kunt als zorgverlener niet met de verzekeraar in gesprek gaan over het contract. De zorgverzekeraar wil dat niet. Iedereen krijgt hetzelfde contract.
  2. Je moet daardoor akkoord gaan met het tarief dat geboden wordt. Dit heeft erin geresulteerd dat het tarief al jaren min of meer stilstaat en de gemiddelde ZZP zorgverlener (ik dus met een eigen praktijk) 25% onder kostprijs moet werken.

De veranderingen voor het nieuwe contract die CZ voorstelt zijn als volgt:

  1. We hebben een 3 jarig contract met daarin vastgelegde prijzen voor de behandelingen voor de komende 3 jaar.
  2. Er vindt een kleine prijsverhoging plaats. De prijsverhogingen liggen onder de (verwachte) inflatiecorrectie. Ter info: de afgelopen 10 jaar is het tarief van CZ met minder dan 1% gestegen. Alle andere kosten zijn wel gestegen. De algemene prijsstijging van de afgelopen 10 jaar bedraagt 18% (Bron: CBP). CZ is de slechtst betalende verzekeraar van Nederland.
  3. De zorgverlener moet verplicht meedoen aan een klantentevredenheidsonderzoek. In zorgland wordt dit onderzoek de PREM genoemd. We worden verplicht dit bij 30% van de patiënten uit te zetten. Doen we dat niet, dan krijgen we “straf”. Wat dat is, weet niemand, maar ga er maar vanuit dat er dan niet of minder betaald wordt aan de zorgverlener door CZ. Dit klantentevredenheidonderzoek kan niet door de zorgverlener zelf worden uitgezet, dit moet middels een door CZ aangewezen meetbureau gedaan worden. En u snapt het al: dat is niet gratis. Dat kost een paar 100 euro per jaar. De prijsverhoging is alweer ingeleverd tegen deze meerkosten.

Note: voor 2020 heeft CZ de zorgverlener beloofd niet te handhaven op de PREM. Dit leggen ze niet vast in het contract en in 2021 moet het wel. In welke vorm is volstrekt onduidelijk, net zoals de kosten die daarmee gemoeid gaan.

  1. Alleen contracthouders mogen de directe toegankelijkheid voor de dietetiek hanteren. Dit betekent dat u zonder verwijzing naar de dietist kunt gaan. Als ik niet gecontracteerd ben, moet er wel een verwijzing komen van een (huis)arts. Tot op de dag van vandaag heeft CZ nooit directe toegankelijkheid gehonoreerd als enige verzekeraar in heel Nederland. Ze zijn daar al een aantal malen door diverse partijen op aangesproken dat dit niet kan en niet past in de huidige regelgeving, waarbij de nadruk wordt gelegd op minder administratieve last en regeldruk. Per 2020 wordt nu alleen voor contracthouders de directe toegankelijkheid gehonoreerd.

Wat betekent het voor u?

Als u CZ verzekerd blijft (dat is natuurlijk uw eigen keus, u kunt per 1 januari 2020 overstappen naar een ander) en u komt bij mij, dan moet u in 1e instantie de rekening bij mij betalen. Die rekening is tegen kostprijs: 80 euro per uur. U kunt uw rekening indienen bij CZ en zij betalen dan ongeveer 75% van het door hen vastgestelde tarief terug als u een naturapolis heeft.

Echter heeft CZ ook resitutie polissen. En dan ben je vrij in de keuze van zorgverlener en betalen ze de factuur volledig terug aan u terug.

De meeste mensen hebben een natura polis, wellicht is het handig om te zien of het voor u verstandig is over te schakelen naar een restitutiepolis.

U kunt er ook voor kiezen naar een dietist te gaan die wel gecontracteerd is bij CZ. CZ zal hier ook op aandringen. Weet dan dat deze dietist in hetzelfde schuitje zit als ik, maar om de 1 of andere reden niet anders kan dan wel tekenen en uitgebuit wordt. Aan u de keus wat u doet.

Huidige ontwikkelingen

Afgelopen jaar is de actiegroep dietetiek en paramedie ontstaan. 3 juli is er met 5 paramedische beroepsgroepen gedemonstreerd tegen de gang van zaken met betrekking tot contractering in Den Haag en zijn we gehoord door de politiek. Er is vanuit de politiek beloofd dat er een kostprijsonderzoek komt, die moet uitwijzen wat nou echt de kostprijs is die een zorgverlener nodig heeft om een praktijk te kunnen draaien. Daar moet de zorgverzekeraar rekening mee houden. Onze beroepsverenigingen hebben allen al zo’n kostprijsonderzoek laten uitvoeren en hebben berekend dat het geboden tarief door verzekeraars ongeveer 25 % onder kostprijs ligt.

Let op: kostprijs, niet winstgevend of gelden overhoudend om te kunnen innoveren en investeren. Bijna de helft van de zorgverleners heeft dan ook geen arbeidsongeschiktheidverzekering of doet aan pensioenopbouw, ik dus ook niet.

Ten slotte:

Ik kan goede kwaliteit leveren, ik heb ruime ervaring en ben goed in mijn vak. Maar kwaliteit heeft een prijs. En ik wil goede kwaliteit kunnen en blijven leveren en niet voor minder genoegen nemen. En als het moet, dan maar zonder contract met de zorgverzekeraar.

Karen Plantinga
Diëtist

Natuurlijk ben ik bereid om in gesprek te gaan met wie dan ook. Ik ben te bereiken via:

T: 06 15151794 of
E: info@health4you2.nl

 

 

 

Categorieën: NieuwsPraktijk