Tarief
Voor de diëtetiek gelden vrije tarieven. Haelth4you2 is gecontracteerd bij de meeste zorgverzekeraars. Zij betalen mij het door hun vastgestelde tarief.

Op de site van Independer is inzichtelijk met welke zorgverzekeraars Health4you2 een contract heeft.

Voor de volgende zorgverzekeraars heeft health4you2 geen contract:
  • CZ met sublabels;
  • VGZ met sublabels;
  • Caresq.

Als de diëtist geen contract heeft met je zorgverzekeraar of wanneer deze de kosten niet vergoedt, ontvang je zelf de rekening die tijdens het consult direct wordt afgerekend met een pinpas. Indien je zelf de kosten declareert bij de zorgverzekeraar, ontvang je doorgaans het restitutietarief dat door de zorgverzekeraar wordt vastgesteld. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de exacte hoogte van de vergoeding.

Voor niet-gecontracteerde zorg worden de volgende tarieven gehanteerd:

De kosten voor een consult bedragen € 20,- per kwartier.

Een eerste bezoek aan de diëtist duurt doorgaans een uur. De kosten hiervan bedragen € 80,-. Hiernaast betaal je alleen bij het eerste bezoek eenmalig € 25,- administratiekosten (aanmaken dossier, opstellen behandelplan en verslaglegging).

Vervolgconsulten nemen 15 tot 30 minuten in beslag en kosten derhalve € 20,- tot € 40,-.

Voedingsberekening a.d.h.v. dagboek: € 40,-.

Groepsbehandeling per kwartier per persoon: € 20,-.

Toeslag voor huisbezoek € 0,20 per km. De eerste 10 km zijn vrij.

Niet nagekomen eerste afspraak: € 80,-.
Niet nagekomen vervolgafspraak: € 40,-.

Voor het geven van lezingen wordt een tarief van € 80,- per uur gerekend. Voorbereidingen bedragen € 90,- per uur.

*Prijswijzigingen voorbehouden.

Mag de diëtist een nota sturen als ik niet op mijn afspraak ben geweest?
Een niet nagekomen afspraak kan de diëtist bij jou in rekening brengen wanneer niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) van te voren de afspraak wordt afgezegd. Daarbij geldt dat de diëtist in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kan behandelen en dat je op de hoogte dient te zijn van deze regeling. De rekening voor een niet nagekomen afspraak dien je zelf te betalen. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De tijd op de nota is langer dan dat ik daadwerkelijk bij de diëtist aanwezig ben geweest. Hoe kan dat?
Dieetbehandeling vindt voor een deel plaats in de spreekkamer van de diëtist (of bij je thuis) en voor een deel buiten uw aanwezigheid. Ook het uitrekenen van de voeding, uitzoekwerk, het opstellen van dieetadviezen en andere activiteiten waar je niet bij hoeft te zijn, maar die wel gerelateerd zijn aan de behandeling, maken deel uit van de totale behandeltijd. Alle tijd die door de diëtist besteed wordt aan de behandeling van de patiënt mag door de diëtist in rekening worden gebracht. De tijd op de nota is dus veelal hoger dan de tijd die u bij de diëtist aanwezig bent geweest.