Als uw zorgverlener sluit ik contracten af met de verzekeraars voor de vergoeding van uw zorg. Deze contracten zijn ieder jaar weer onderwerp van gesprek onder de zorgverleners.  Er zijn namelijk een aantal dingen aan de hand.

  1. Je kunt als zorgverlener niet met de verzekeraar in gesprek gaan over het contract. De zorgverzekeraar wil dat niet. Iedereen krijgt hetzelfde contract.
  2. Je moet daardoor akkoord gaan met het tarief dat geboden wordt. Dit heeft erin geresulteerd dat het tarief al jaren min of meer stilstaat en de gemiddelde ZZP zorgverlener ( ik dus met een eigen praktijk) 25% onder kostprijs moet werken.

Ik heb besloten het contract met Caresq niet te tekenen om de volgende redenen:

  1. Voor Caresq geldt dat een telefonisch consult en het opstellen van een dieetadvies minder wordt betaald dan een regulier consult waarbij u in de praktijk verschijnt. Ze vinden het face-to-face contact meer “waard”. Zij doen dit als enige verzekeraar. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, kan een telefonisch consult juist uitkomst bieden, omdat een huisbezoek veel duurder is en meer tijd kost. Een telefonisch consult kan zomaar kostenbesparend zijn. Daarbij doen we exact hetzelfde werk als bij een face-to-face consult, met dezelfde verslaglegging. Het gaat hier niet om het maken of verzetten van een afspraak.
  2. Caresq houdt er tarieven op na, waarbij ik niet kostendekkend kan werken. Voor 2020 gaan de tarieven voorn het regulier consult met 80 cent per uur omhoog. Voor het telefonisch consult en het opstellen van een dieetadvies blijven de vergoedingen gelijk aan 2019. Van 2018 naar 2019 zijn de tarieven naar beneden bijgesteld en nu voor 2020 weer gelijkgesteld met 2018. De algemene kosten van alles zijn echter gestegen. Als ik het contract teken, ga ik er financieel op achteruit. Dit kan ik mij niet veroorloven.

Wat betekent het voor u?

Als u Caresq verzekerd blijft ( dat is natuurlijk uw eigen keus, u kunt per 1 januari 2020 overstappen naar een ander) en u komt bij mij, dan moet u in 1e instantie de rekening bij mij betalen. Die rekening is tegen kostprijs: 85 euro per uur. U kunt uw rekening indienen bij Caresq en zij betalen dan ongeveer 75% van het gefactureerde bedrag terug. De rechter heeft alle verzekeraars gemaand aan te geven waarom ze niet het volledige bedrag vergoeden en op welke gronden. Zomaar 25% niet betalen mag niet. Deze kwestie loopt nog.

U kunt er ook voor kiezen naar een diëtist te gaan die wel gecontracteerd is bij Caresq. Caresq zal hier ook op aandringen. Weet dan dat deze diëtist in hetzelfde schuitje zit als ik, maar om de 1 of andere reden niet anders kan dan wel tekenen en uitgebuit wordt. Aan u de keus wat u doet.

Ten slotte:

Caresq en CZ zijn nu de contracten die ik niet teken, maar ook niet de laatste. Ik kan goede kwaliteit leveren, ik heb ruime ervaring en ben goed in mijn vak. Maar kwaliteit heeft een prijs. En ik wil goede kwaliteit kunnen en blijven leveren. En als het moet, dan maar zonder contract met de zorgverzekeraar.

Karen Plantinga
Diëtist

 

Natuurlijk ben ik bereid om in gesprek te gaan met wie dan ook. Ik ben te bereiken via:

T: 06 15151794 of E: info@health4you2.nl

Categorieën: NieuwsPraktijk