Health4you2 doet mee aan NIVEL Zorgregistraties 1e lijn. En draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

Wat is NIVEL?
Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen. Het onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door beroepsverenigingen e door patiënten verenigingen.

Wat is het Doel van NIVEL Zorgregistraties?
Het doel is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het NIVEL verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijnszorgverleners in Nederland, waaronder die van Health4you2. De eerste lijn is de eerste plek waar mensen naartoe gaan met hun gezondheidsklachten. Health4you2 werkt mee aan de NIVEL Zorgregistraties door gegevens over de geleverde zorg te verstrekken aan het NIVEL.

NIVEL Zorgregistraties beantwoordt vragen als:

 1. Met welke gezondheidsproblemen komen patiënten de gezondheidszorg binnen?

 2. Bij welk type zorgverlener komt de patiënt terecht?

 3. Hoe werken de verschillenden zorgvoorzieningen met elkaar samen?

 4. Welke zorg krijgen patiënten en zijn hierin verbeteringen mogelijk?

Welke gegevens worden verzameld?
De NIVEL Zorgregistraties gebruiken gegevens die Health4you2 standaard in de computer heeft staan. Hierbij kunt u denken aan gegevens over gezondheidsproblemen, de behandeling en het resultaat van de behandeling.

Wie doen mee aan de NIVEL Zorgregistraties?

 1. Huisartsen

 2. Fysiotherapeuten

 3. Oefentherapeuten

 4. Diëtisten

 5. Eerstelijns psychologen

 6. Apothekers

 7. Huisartsenposten

 8. Zorggroepen

 9. Gezondheidscentra

Privacy
De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie, zoals naam, adres of Burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

Er is een privacy reglement opgesteld waarin precies staat beschreven hoe met de gegevens wordt omgegaan. Je kunt het privacyreglement downloaden op de site van Nivel of opvragen in de praktijk.

Als je desondanks bezwaar hebt tegen het  gebruik van je gegevens, kan je dit laten weten aan de diëtist. In dat geval worden je gegevens niet gebruikt.

Voor vragen over NIVEL Zorgregistraties kan je contact opnemen met de helpdesk van de NIVEL Zorgregistraties, via zorgregistraties@nivel.nl, 030 2729814 of deze website  bezoeken.