Er kunnen situaties ontstaan waarbij niet met normale voeding een uitkomst gevonden kan worden. Denk hierbij aan ondervoeding door ziekte of herstel na grote operaties, therapie bij kanker, sommige allergieën, kaakfracturen, resorptiestoornissen of stofwisselingsstoornissen.

De diëtist kan in overleg met uw arts besluiten tot een dieetpreparaat over te gaan. Bij de zorgverzekeraar kan dan een vergoeding van dat preparaat worden aangevraagd. Hiertoe vult de arts of diëtist een formulier in. Dit geeft u als patiënt aan de apotheek of facilitair bedrijf die in contact treedt met uw verzekeraar en de machtiging regelt. Het desbetreffende preparaat kan via de apotheek of het facilitair bedrijf worden geleverd. Een facilitair bedrijf levert aan huis en heeft ook andere medische hulpmiddelen. Een apotheek kan ook aan huis leveren, maar meestal dient u het gevraagde zelf op te halen. Aan u de keus!