Er kunnen situaties ontstaan waarbij drinkvoeding of sondevoeding nodig is ter ondersteuning. Denk hierbij aan ondervoeding door ziekte of herstel na grote operaties, therapie bij kanker, sommige allergieën, kaakfracturen, resorptiestoornissen of stofwisselingsstoornissen. In overleg met de arts kan besloten worden hiertoe over te gaan. Hiervoor dient bij de zorgverzekeraar een machtiging te worden aangevraagd. Deze kan ik voor je verzorgen. Het desbetreffende preparaat kan via de apotheek of het facilitair bedrijf worden geleverd. Een facilitair bedrijf levert aan huis en heeft ook andere medische hulpmiddelen. Een apotheek kan vaak ook aan huis leveren. De vergoeding hiervan loopt via de zorgverzekeraar. Het eigen risico wat eventueel nog openstaat wordt eerst opgemaakt, voordat de zorgverzekeraar vergoedt.