Tarief
Het tarief van de diëtist wordt per kwartier gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien de diëtist aan huis behandelt mag het tarief worden verhoogd met de uittoeslag. Indien de dieetadvisering in een groep plaatsvindt, wordt het tarief gedeeld door het aantal deelnemers in de groep. De werkzaamheden die gefactureerd kunnen worden treft u aan op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Op de site van Independer kunt u zien met welke zorgverzekeraars Health4you2 een contract heeft.

Als de diëtist geen contract heeft met uw zorgverzekeraar of wanneer deze de kosten niet vergoed, ontvangt u zelf de rekening die u tijdens het consult direct afrekent met uw pinpas. Indien u zelf de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar, ontvangt u doorgaans het restitutietarief dat door de zorgverzekeraar wordt vastgesteld. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte hoogte van de vergoeding.

Mag de diëtist een nota sturen als ik niet op mijn afspraak ben geweest?
Een niet nagekomen afspraak kan de diëtist bij u in rekening brengen als u niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) van te voren de afspraak heeft afgezegd. Daarbij geldt dat de diëtist in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kan behandelen en dat u op de hoogte dient te zijn van deze regeling. De rekening voor een niet nagekomen afspraak dient u zelf te betalen. Ze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De tijd op de nota is langer dan dat ik daadwerkelijk bij de diëtist aanwezig ben geweest. Hoe kan dat?
Dieetbehandeling vindt voor een deel plaats in de spreekkamer van de diëtist (of bij u thuis) en voor een deel buiten uw aanwezigheid. Ook het uitrekenen van de voeding, uitzoekwerk, het opstellen van dieetadviezen en andere activiteiten waar u niet bij hoeft te zijn, maar die wel gerelateerd zijn aan de behandeling, maken deel uit van de totale behandeltijd. Alle tijd die door de diëtist besteed wordt aan de behandeling van de patiënt mag door de diëtist in rekening worden gebracht. De tijd op de nota is dus altijd hoger dan de tijd die u bij de diëtist aanwezig bent geweest.

Tarieven 2021 voor niet-gecontracteerde zorg
De kosten voor een consult bedragen € 20,- per kwartier.

Uw eerste bezoek aan de diëtist duurt doorgaans een uur. De kosten hiervan bedragen € 80,-. Hiernaast betaalt u alleen bij uw eerste bezoek eenmalig € 25,- administratiekosten (aanmaken dossier, opstellen behandelplan en verslaglegging).

Vervolgconsulten nemen 15 tot 30 minuten in beslag en kosten derhalve € 20,- tot € 40,-.

Voedingsberekening a.d.h.v. dagboek: € 40,-.

Groepsbehandeling per kwartier per persoon: € 20,-.

Toeslag voor huisbezoek € 0,20 per km. De eerste 10 km zijn vrij.

Niet nagekomen eerste afspraak: € 80,-.
Niet nagekomen vervolgafspraak: € 40,-.

Prijswijzigingen voorbehouden.