Uw zorgverzekering in 2021
Diëtetiek wordt ook in 2021 vergoed uit de basisverzekering voor 180 minuten. Dit zijn zo’n 5 afspraken per jaar. Op de basisverzekering zit een eigen risico dat per jaar in hoogte kan variëren. Deze moet eerst worden gebruikt, voordat de verzekeraar uw zorgkosten betaalt.

Voor alle zorgverzekeraars waarmee Health4you2 een contract heeft, vindt verrekening van gemaakte kosten direct met de zorgverzekeraar plaats.

Niet gecontracteerde zorg
Met een aantal zorgverzekeraars heeft Health4you2 geen contract. Dit betreft:

  • CZ (waartoe de merken Ohra en Nationale Nederlanden behoren);
  • VGZ (waartoe de merken Univé, Zekur, Bewuzt, UMC, IZA, IZZ, SZVK en Zorgzaam behoren) en
  • Caresq.

Indien u bij deze verzekeraars verzekerd bent, betaalt u de rekening na afloop van het consult zelf per pin. U kunt de factuur vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen. Raadpleeg uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding aangezien dit per polis kan verschillen en mede afhankelijk is of u beschikt over een natura- of een restitutiepolis. Doorgaans krijgt u bij een naturapolis een deel van de kosten vergoed en bij een restitutiepolis het volledige bedrag,

Health4you2 hanteert marktconforme tarieven voor niet gecontracteerde zorg. Deze tarieven vindt u hier.

Ketenzorg

Vergoeding van ketenzorg, in het geval van diabetes, hartvaartziekten (hoge bloedruk met medicatie of hypercholesterolemie) of COPD, komt niet ten laste van uw zorgpolis (en eigen risico) en wordt verrekend met de Zorggroep Almere.

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Komt uw via de GLI (ook wel bekend als Beweegkuur) dan hoeft u ook niets zelf te betalen. Uw zorgverzekering vergoedt de GLI zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico. Ook hier vindt verrekening plaats met de Zorggroep Almere.

Categorieën: NieuwsPraktijk