Aan al mijn Caresq verzekerde klanten

Als uw zorgverlener sluit ik contracten af met de verzekeraars voor de vergoeding van uw zorg. Deze contracten zijn ieder jaar weer onderwerp van gesprek onder de zorgverleners.  Er zijn namelijk een aantal dingen aan de hand.

  1. Je kunt als zorgverlener niet met de verzekeraar in gesprek gaan over het contract. De zorgverzekeraar wil dat niet. Iedereen krijgt hetzelfde contract.
  2. Je moet daardoor akkoord gaan met het tarief dat geboden wordt. Dit heeft erin geresulteerd dat het tarief al jaren min of meer stilstaat en de gemiddelde ZZP zorgverlener ( ik dus met een eigen praktijk) 25% onder kostprijs moet werken.

Ik heb besloten het contract met Caresq niet te tekenen om de volgende redenen:

  1. Voor Caresq geldt dat een telefonisch consult en het opstellen van een dieetadvies minder wordt betaald dan een regulier consult waarbij u in de praktijk verschijnt. Ze vinden het face-to-face contact meer “waard”. Zij doen dit als enige verzekeraar. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, kan een telefonisch consult juist uitkomst bieden, omdat een huisbezoek veel duurder is en meer tijd kost. Een telefonisch consult kan zomaar kostenbesparend zijn. Daarbij doen we exact hetzelfde werk als bij een face-to-face consult, met dezelfde verslaglegging. Het gaat hier niet om het maken of verzetten van een afspraak.
  2. Caresq houdt er tarieven op na, waarbij ik niet kostendekkend kan werken. Voor 2020 gaan de tarieven voorn het regulier consult met 80 cent per uur omhoog. Voor het telefonisch consult en het opstellen van een dieetadvies blijven de vergoedingen gelijk aan 2019. Van 2018 naar 2019 zijn de tarieven naar beneden bijgesteld en nu voor 2020 weer gelijkgesteld met 2018. De algemene kosten van alles zijn echter gestegen. Als ik het contract teken, ga ik er financieel op achteruit. Dit kan ik mij niet veroorloven.

Wat betekent het voor u?

Als u Caresq verzekerd blijft ( dat is natuurlijk uw eigen keus, u kunt per 1 januari 2020 overstappen naar een ander) en u komt bij mij, dan moet u in 1e instantie de rekening bij mij betalen. Die rekening is tegen kostprijs: 85 euro per uur. U kunt uw rekening indienen bij Caresq en zij betalen dan ongeveer 75% van het gefactureerde bedrag terug. De rechter heeft alle verzekeraars gemaand aan te geven waarom ze niet het volledige bedrag vergoeden en op welke gronden. Zomaar 25% niet betalen mag niet. Deze kwestie loopt nog.

U kunt er ook voor kiezen naar een diëtist te gaan die wel gecontracteerd is bij Caresq. Caresq zal hier ook op aandringen. Weet dan dat deze diëtist in hetzelfde schuitje zit als ik, maar om de 1 of andere reden niet anders kan dan wel tekenen en uitgebuit wordt. Aan u de keus wat u doet.

Ten slotte:

Caresq en CZ zijn nu de contracten die ik niet teken, maar ook niet de laatste. Ik kan goede kwaliteit leveren, ik heb ruime ervaring en ben goed in mijn vak. Maar kwaliteit heeft een prijs. En ik wil goede kwaliteit kunnen en blijven leveren. En als het moet, dan maar zonder contract met de zorgverzekeraar.

Karen Plantinga
Diëtist

 

Natuurlijk ben ik bereid om in gesprek te gaan met wie dan ook. Ik ben te bereiken via:

T: 06 15151794 of E: info@health4you2.nl

Aan al mijn CZ-Ohra-DeltaLoyd verzekerde klanten

Ik heb besloten het contract met CZ niet meer te tekenen. Ik geef een uitleg hieronder wat de reden daarvan is. Dit doe ik, omdat u als klant geen weet heeft van de gang van zaken. Daarom klaagt u als klant ook niet bij uw verzekeraar. En daarmee worden wij als zorgverleners met de rug tegen de muur aangezet. De klanten klagen niet, de zorg wordt verleend, dus we moeten niet zeuren en tekenen bij het kruisje.

Een kijkje achter de schermen

Als uw zorgverlener sluit ik contracten af met de verzekeraars voor de vergoeding van uw zorg. Deze contracten zijn ieder jaar weer onderwerp van gesprek onder de zorgverleners.  Er zijn namelijk een aantal dingen aan de hand.

  1. Je kunt als zorgverlener niet met de verzekeraar in gesprek gaan over het contract. De zorgverzekeraar wil dat niet. Iedereen krijgt hetzelfde contract.
  2. Je moet daardoor akkoord gaan met het tarief dat geboden wordt. Dit heeft erin geresulteerd dat het tarief al jaren min of meer stilstaat en de gemiddelde ZZP zorgverlener ( ik dus met een eigen praktijk) 25% onder kostprijs moet werken.

Het contract voor 2020-2022 van CZ is net vers van de pers.

De veranderingen die CZ voorstelt zijn als volgt:

  1. We hebben een 3 jarig contract met daarin vastgelegde prijzen voor de behandelingen voor de komende 3 jaar.
  2. Er vindt een kleine prijsverhoging plaats: 45 ct per kwartier. Het uurtarief wordt 61,40 tegen 59,60 van nu. De prijsverhogingen liggen onder de (verwachte) inflatiecorrectie en vervallen tegen de verwachte meerkosten die we krijgen, zie punt 3. In 2021 en 2022 komt er 30 ct en 25 ct per kwartier bij. Ter info: de afgelopen 10 jaar is het tarief van CZ met minder dan 1% gestegen. Alle andere kosten zijn wel gestegen. De prijsstijging van de afgelopen 10 jaar bedraagt 18% (Bron: CBP). CZ is de slechts betalende verzekeraar van Nederland.
  3. De zorgverlener moet verplicht meedoen aan een klantentevredenheidsonderzoek. In zorgland wordt dit onderzoek de PREM genoemd. We worden verplicht dit bij 30% van de patiënten uit te zetten. Doen we dat niet, dan krijgen we “straf”. Wat dat is, weet niemand, maar ga er maar vanuit dat er dan niet of minder betaald wordt aan de zorgverlener door CZ. Dit klantentevredenheidonderzoek kan niet door de zorgverlener zelf worden uitgezet, dit moet middels een door CZ aangewezen meetbureau gedaan worden. En u snapt het al: dat is niet gratis. Dat kost een paar 100 euro per jaar. De prijsverhoging van 45 ct per kwartier is alweer ingeleverd tegen deze meerkosten.
  4. Alleen contracthouders mogen de directe toegankelijkheid voor de diëtetiek hanteren. Dit betekent dat u zonder verwijzing naar de diëtist kunt gaan. Als ik niet gecontracteerd ben, moet er wel een verwijzing komen van een (huis)arts. Tot op de dag van vandaag heeft CZ nooit directe toegankelijkheid gehonoreerd als enige verzekeraar in heel Nederland. Ze zijn daar al een aantal malen door diverse partijen op aangesproken dat dit niet kan en niet past in de huidige regelgeving, waarbij de nadruk wordt gelegd op minder administratieve last en regeldruk. Per 2020 wordt nu alleen voor contracthouders de directe toegankelijkheid gehonoreerd.

Huidige ontwikkelingen

Afgelopen jaar is de actiegroep diëtetiek en paramedie ontstaan. 3 juli is er met 5 paramedische beroepsgroepen gedemonstreerd tegen de gang van zaken met betrekking tot contractering in Den Haag en zijn we gehoord door de politiek. Er is vanuit de politiek beloofd dat er een kostprijsonderzoek komt, die moet uitwijzen wat nou echt de kostprijs is die een zorgverlener nodig heeft om een praktijk te kunnen draaien. Daar moet de zorgverzekeraar rekening mee houden. Onze beroepsverenigingen hebben allen al zo’n kostprijsonderzoek laten uitvoeren en hebben berekend dat een uur tarief eerder in de buurt van de 85 euro per uur moet liggen om kostendekkend te kunnen draaien.

Let op: kostendekkend, niet winstgevend of gelden overhoudend om te kunnen innoveren en investeren. Bijna de helft van de zorgverleners heeft dan ook geen arbeidsongeschiktheidverzekering of doet aan pensioenopbouw, ik dus ook niet.

Uitleg PREM: ben ik tegen een klantenervaringsonderzoek? Nee helemaal niet. Maar de manier waarop de PREM georganiseerd is, heb ik als praktijkhouder niets aan. Het is een anoniem onderzoek. Als er een klacht komt, weet ik niet met wie ik in gesprek moet gaan om de klacht op te lossen. Ik hoop dat mijn klanten zich bij mij melden als ze denken dat er iets beter kan, of als ze ontevreden zijn. Dan zoeken we samen een oplossing.

Daarnaast ben ik van mening dat het gaat om de zorg die ik verleen. Niet om het aantal vierkante meters dat de praktijk moet zijn. En of je nou wel of niet dicht bij een bushalte zit. Al zit ik in een hutje op de hei met geen voorzieningen: de zorg die ik verleen moet goed zijn. U als klant moet zich gehoord en gezien voelen. U moet het gevoel hebben dat ik met u meedenk en oplossingen biedt voor de vragen die u heeft. En als ik die niet heb, dat ik dat dan eerlijk zeg en meedenk ik andere oplossingen die wellicht buiten mijn werkveld liggen. U kunt controleren of ik aan mijn scholing voldoe via het kwaliteitsregister Paramedici. Daarin moet je geregistreerd zijn en dat zegt iets over de huidige kennis en kunde van de zorgverlener. Want een zorgverlener stopt niet met leren. Wij moeten per jaar punten halen op bijscholingen om vooral bij te blijven in de razendsnelle ontwikkelingen die er in de zorg zijn. En dat is goed. Dat moet ook zo blijven.

Zorg is ook een beleving. Heb je goed contact met je zorgverlener? Antwoord hij/zij op gestelde vragen per mail of per app? Kunt u er goed terecht? Heeft u een “klik” met de zorgverlener? Dit zijn factoren die lastig te meten zijn. Want iedereen is anders en de één heeft een goed gevoel bij x, terwijl een ander dat waardeloos vindt. Tja, en wie heeft er dan gelijk?

Ik ben elke dag weer dankbaar in het in mij gestelde vertrouwen van mijn klanten. U deelt lief en leed met mij. En dat lief en leed zorgt ook dat u in de positie zit waarin u zit als u bij mij komt. En ik probeer daar rekening mee te houden en samen met u tot oplossingen of verbeteringen te komen. En hoe moet je dit kwalitatief meten? In een cijfer uitdrukken? Wie het weet mag het zeggen!

Wat betekent het voor u?

Als u CZ verzekerd blijft ( dat is natuurlijk uw eigen keus, u kunt per 1 januari 2020 overstappen naar een ander) en u komt bij mij, dan moet u in 1e instantie de rekening bij mij betalen. Die rekening is tegen kostprijs: 85 euro per uur. U kunt uw rekening indienen bij CZ en zij betalen dan ongeveer 75% van het gefactureerde bedrag terug. De rechter heeft alle verzekeraars gemaand aan te geven waarom ze niet het volledige bedrag vergoeden en op welke gronden. Zomaar 25% niet betalen mag niet. Deze kwestie loopt nog.

U kunt er ook voor kiezen naar een diëtist te gaan die wel gecontracteerd is bij CZ. CZ zal hier ook op aandringen. Weet dan dat deze diëtist in hetzelfde schuitje zit als ik, maar om de 1 of andere reden niet anders kan dan wel tekenen en uitgebuit wordt. Aan u de keus wat u doet.

Ten slotte:

Ik kan goede kwaliteit leveren, ik heb ruime ervaring en ben goed in mijn vak. Maar kwaliteit heeft een prijs. En ik wil goede kwaliteit kunnen en blijven leveren en niet voor minder genoegen nemen. En als het moet, dan maar zonder contract met de zorgverzekeraar.

Karen Plantinga
Diëtist

Natuurlijk ben ik bereid om in gesprek te gaan met wie dan ook. Ik ben te bereiken via:

T: 06 15151794 of E: info@health4you2.nl